Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

O nevyhnutnosti odovzdávania poznatkov

In: Slovenské divadlo, vol. 61, no. 3
Peter Bú
Detaily:
Rok, strany: 2013, 344 - 351
Typ článku: Štúdia
Ako citovať:
ISO 690:
Bú, P. 2013. O nevyhnutnosti odovzdávania poznatkov. In Slovenské divadlo, vol. 61, no.3, pp. 344-351. 0037-699X.

APA:
Bú, P. (2013). O nevyhnutnosti odovzdávania poznatkov. Slovenské divadlo, 61(3), 344-351. 0037-699X.