Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Ľudové a apokryfické motívy vianočného cyklu v uglianskych rukopisoch druhej polovice 17. storočia.

In: Slavica Slovaca, vol. 48, no. 2
Svetlana Šašerina Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2013, 132 - 138
Kľúčové slová:
Transcarpatia, cyrillic manuscripts, apocrypha, nativity cycle
O článku:
This paper deals with Apocryphas of the nativity cycle, particularly motives of the Three Wise Men arriving, which includes Afroditian’s legend as well, in cultural context of Transcarpatia, which is a border area between Slavia latina and Slavia byzantina. The datas for study were two cyrillic manuscripts from Ugľa monastery from the 17th century.
Ako citovať:
ISO 690:
Šašerina, S. 2013. Ľudové a apokryfické motívy vianočného cyklu v uglianskych rukopisoch druhej polovice 17. storočia.. In Slavica Slovaca, vol. 48, no.2, pp. 132-138. 0037-6787 .

APA:
Šašerina, S. (2013). Ľudové a apokryfické motívy vianočného cyklu v uglianskych rukopisoch druhej polovice 17. storočia.. Slavica Slovaca, 48(2), 132-138. 0037-6787 .