Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Hudobné inštitúcie na Slovensku: vznik – vývoj – poslanie – perspektívy – medzinárodné kontexty, Bratislava, 24. október 2012

In: Musicologica Slovaca , vol. 4, no. 1
Andrej Čepec
Detaily:
Rok, strany: 2013, 174 - 175
Typ článku: Správy
Ako citovať:
ISO 690:
Čepec, A. 2013. Hudobné inštitúcie na Slovensku: vznik – vývoj – poslanie – perspektívy – medzinárodné kontexty, Bratislava, 24. október 2012. In Musicologica Slovaca , vol. 4, no.1, pp. 174-175. 1338-2594.

APA:
Čepec, A. (2013). Hudobné inštitúcie na Slovensku: vznik – vývoj – poslanie – perspektívy – medzinárodné kontexty, Bratislava, 24. október 2012. Musicologica Slovaca , 4(1), 174-175. 1338-2594.