Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Ladislav Burlas – Renáta Beličová: Zvuk – problém hudobnej estetiky aj hudobnej pedagogiky (Jana Lindtnerová)

In: Musicologica Slovaca , vol. 4, no. 1
Jana Lindtnerová
Detaily:
Rok, strany: 2013, 167 - 171
Typ článku: Recenzie
Ako citovať:
ISO 690:
Lindtnerová, J. 2013. Ladislav Burlas – Renáta Beličová: Zvuk – problém hudobnej estetiky aj hudobnej pedagogiky (Jana Lindtnerová). In Musicologica Slovaca , vol. 4, no.1, pp. 167-171. 1338-2594.

APA:
Lindtnerová, J. (2013). Ladislav Burlas – Renáta Beličová: Zvuk – problém hudobnej estetiky aj hudobnej pedagogiky (Jana Lindtnerová). Musicologica Slovaca , 4(1), 167-171. 1338-2594.