Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Markéta Štefková: O hudobnom čase (Ľubomír Chalupka)

In: Musicologica Slovaca , vol. 4, no. 1
Ľubomír Chalupka
Detaily:
Rok, strany: 2013, 165 - 166
Typ článku: Recenzie
Ako citovať:
ISO 690:
Chalupka, Ľ. 2013. Markéta Štefková: O hudobnom čase (Ľubomír Chalupka). In Musicologica Slovaca , vol. 4, no.1, pp. 165-166. 1338-2594.

APA:
Chalupka, Ľ. (2013). Markéta Štefková: O hudobnom čase (Ľubomír Chalupka). Musicologica Slovaca , 4(1), 165-166. 1338-2594.