Informácia o dokumenteIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 61, no. 2
Drahomíra Pavelková - Magdalena Bialic-Davendra - Eva Jircikova - Lubor Homolka

Clusters’ Activities and Economy Stage of Development: Evidence from V4 and Advanced Economies

Detaily:

Rok, strany: 2013, 187 - 205
Kľúčové slová:
cluster; cluster initiative; cluster organisation; economic maturity; advanced economies; V4 economies JEL Classification: L14
Typ článku: Vedecký článok / Article

O článku:

Článek se zabývá zkoumáním vlivu vyspělosti ekonomiky na zaměření aktivit klastrových organizací. Základem pro zpracování tohoto výzkumu bylo získání dat z rozsáhlého vzorku klastrů působících ve vyspělých ekonomikách a klastrů ze zemí Visegrádské skupiny (V4). V rámci výzkumu bylo testováno, zda odlišnosti v zaměření a realizaci aktivit klastru v různě vyspělých ekonomikách nejsou ovlivněny také přístupem managementu klastrů nebo stářím klastrů. Výsledky potvrdily, že výběr aktivit klastrů a jejich realizace mohou být odlišné v návaznosti na vyspělost ekonomiky, i pokud se klastry nacházejí ve stejné fázi životního cyklu a přístup managementu klastrů k aktivitám, které přispívají k úspěšnému rozvoji klastrů, je podobný.

This article examines the impact of maturity of economy on an activities’ focus of cluster organisations. For a basis of research concerning the focus of activities of clusters from advanced economies and clusters from the Visegrad Group countries (V4), the authors of this article obtained data from a large sample of clusters. This research has tested whether differences in clusters’ activities and their implementation in various advanced economies are not caused by different thinking and attitudes of clusters’ managers or the respective age of clusters. The research results confirmed that the selection and use of activities could be different according to the maturity of the economy, considering the same stage of the clusters life cycle and similar views of managers regarding the focus of activities that contribute to the successful development of clusters.

Ako citovať:

ISO 690:
Pavelková, D., Bialic-Davendra, M., Jircikova, E., Homolka, L. 2013. Clusters’ Activities and Economy Stage of Development: Evidence from V4 and Advanced Economies. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 61, no.2, pp. 187-205. ISSN 0013-3035.

APA:
Pavelková, D., Bialic-Davendra, M., Jircikova, E., Homolka, L. (2013). Clusters’ Activities and Economy Stage of Development: Evidence from V4 and Advanced Economies. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 61(2), 187-205. ISSN 0013-3035.