Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Re-Thinking Marx

In: Studia Politica Slovaca, vol. 5, no. 1
Ľubomír Dunaj - Ladislav Hohoš
Detaily:
Rok, strany: 2012, 137 - 145
Kľúčové slová:
Reviews and annotations
O článku:
Reviews and annotations
Ako citovať:
ISO 690:
Dunaj, Ľ., Hohoš, L. 2012. Re-Thinking Marx. In Studia Politica Slovaca, vol. 5, no.1, pp. 137-145. 1337-8163.

APA:
Dunaj, Ľ., Hohoš, L. (2012). Re-Thinking Marx. Studia Politica Slovaca, 5(1), 137-145. 1337-8163.