Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

GEORGE FRIEDMAN: Nasledujúce desaťročie. Kde sme... a kam sa uberáme. Bratislava: Ikar, 2011, 288 s., ISBN 978-80-551-2625-8

In: Studia Politica Slovaca, vol. 5, no. 1
Martin Štuller
Detaily:
Rok, strany: 2012, 130 - 133
O článku:
Reviews and annotations
Ako citovať:
ISO 690:
Štuller, M. 2012. GEORGE FRIEDMAN: Nasledujúce desaťročie. Kde sme... a kam sa uberáme. Bratislava: Ikar, 2011, 288 s., ISBN 978-80-551-2625-8. In Studia Politica Slovaca, vol. 5, no.1, pp. 130-133. 1337-8163.

APA:
Štuller, M. (2012). GEORGE FRIEDMAN: Nasledujúce desaťročie. Kde sme... a kam sa uberáme. Bratislava: Ikar, 2011, 288 s., ISBN 978-80-551-2625-8. Studia Politica Slovaca, 5(1), 130-133. 1337-8163.