Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

SVETOZÁR KRNO: Balkán. Historický vývoj, súčasnosť a naše vzťahy k jeho národom. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2011, 400 s., ISBN 978-80-558-0009-7

In: Studia Politica Slovaca, vol. 5, no. 1
Marcela Slobodníková
Detaily:
Rok, strany: 2012, 128 - 130
O článku:
Reviews and annotations
Ako citovať:
ISO 690:
Slobodníková, M. 2012. SVETOZÁR KRNO: Balkán. Historický vývoj, súčasnosť a naše vzťahy k jeho národom. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2011, 400 s., ISBN 978-80-558-0009-7. In Studia Politica Slovaca, vol. 5, no.1, pp. 128-130. 1337-8163.

APA:
Slobodníková, M. (2012). SVETOZÁR KRNO: Balkán. Historický vývoj, súčasnosť a naše vzťahy k jeho národom. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2011, 400 s., ISBN 978-80-558-0009-7. Studia Politica Slovaca, 5(1), 128-130. 1337-8163.