Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

MAREK HRUBEC: Od zneuznání ke spravedlnosti. Kritická teorie globální společnosti a politiky. Praha: Filosofia, Edice Filosofie a sociální vědy, 2011, 564 s., ISBN 978-80-7007-362-9

In: Studia Politica Slovaca, vol. 5, no. 1
Peter Garbarčík
Detaily:
Rok, strany: 2012, 126 - 128
O článku:
Reviews and annotations
Ako citovať:
ISO 690:
Garbarčík, P. 2012. MAREK HRUBEC: Od zneuznání ke spravedlnosti. Kritická teorie globální společnosti a politiky. Praha: Filosofia, Edice Filosofie a sociální vědy, 2011, 564 s., ISBN 978-80-7007-362-9. In Studia Politica Slovaca, vol. 5, no.1, pp. 126-128. 1337-8163.

APA:
Garbarčík, P. (2012). MAREK HRUBEC: Od zneuznání ke spravedlnosti. Kritická teorie globální společnosti a politiky. Praha: Filosofia, Edice Filosofie a sociální vědy, 2011, 564 s., ISBN 978-80-7007-362-9. Studia Politica Slovaca, 5(1), 126-128. 1337-8163.