Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Michal Polák: Hlavou proti vetru. Bratislava:SOK, 2011, 431 s., ISBN 979-80-89166-35-0

In: Studia Politica Slovaca, vol. 5, no. 1
Dominika Dinušová
Detaily:
Rok, strany: 2012, 124 - 126
O článku:
Reviews and annotations
Ako citovať:
ISO 690:
Dinušová, D. 2012. Michal Polák: Hlavou proti vetru. Bratislava:SOK, 2011, 431 s., ISBN 979-80-89166-35-0. In Studia Politica Slovaca, vol. 5, no.1, pp. 124-126. 1337-8163.

APA:
Dinušová, D. (2012). Michal Polák: Hlavou proti vetru. Bratislava:SOK, 2011, 431 s., ISBN 979-80-89166-35-0. Studia Politica Slovaca, 5(1), 124-126. 1337-8163.