Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Dobiáš, D.: Kritický racionalizmus a idea otvorenej spoločnosti K. R. Poppera. Košice: Univerzita P. J. Šafárika, 2012, 220 strán, ISBN 978-80-7097-918-1

In: Studia Politica Slovaca, vol. 5, no. 1
Svetozár Krno
Detaily:
Rok, strany: 2012, 123 - 123
Kľúčové slová:
Reviews and annotation
O článku:
Reviews and annotation
Ako citovať:
ISO 690:
Krno, S. 2012. Dobiáš, D.: Kritický racionalizmus a idea otvorenej spoločnosti K. R. Poppera. Košice: Univerzita P. J. Šafárika, 2012, 220 strán, ISBN 978-80-7097-918-1. In Studia Politica Slovaca, vol. 5, no.1, pp. 123-123. 1337-8163.

APA:
Krno, S. (2012). Dobiáš, D.: Kritický racionalizmus a idea otvorenej spoločnosti K. R. Poppera. Košice: Univerzita P. J. Šafárika, 2012, 220 strán, ISBN 978-80-7097-918-1. Studia Politica Slovaca, 5(1), 123-123. 1337-8163.