Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Tendencia vývoja a priestorová diferencovanosť ubytovacích zariadení v Bratislave

In: Geografický časopis, vol. 51, no. 2
Ingrid Bučeková
Detaily:
Rok, strany: 1999, 205 - 218
Kľúčové slová:
Slovakia, Bratislava, tourism, accommodation facilities, hotels
O článku:
Paper documents rapid expansion of tourist and accommodation function in Bratislava, the capital of Slovak Republic, after 1989. Achieved level of accommodation facilities network in Bratislava is compared to selected cities in Slovakia, and to the capital cities of neighbouring post-communist states. Specific features concerning location factors of hotel type accommodation facilities are analysed in relation to the urban functional structure of Bratislava. Differences between local location factors in contrast to the general model of hotel location in urban space are explained.
Ako citovať:
ISO 690:
Bučeková, I. 1999. Tendencia vývoja a priestorová diferencovanosť ubytovacích zariadení v Bratislave. In Geografický časopis, vol. 51, no.2, pp. 205-218. ISSN 0016-7193.

APA:
Bučeková, I. (1999). Tendencia vývoja a priestorová diferencovanosť ubytovacích zariadení v Bratislave. Geografický časopis, 51(2), 205-218. ISSN 0016-7193.