Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Možnosti spracovania mezoklímy a miestnej klímy v územiach s chýbajúcou klimatickou databázou na príklade Biosférickej rezervácie Východné Karpaty

In: Geografický časopis, vol. 52, no. 2
Norbert Polčák
Detaily:
Rok, strany: 2000, 181 - 193
Kľúčové slová:
climate, mesoclimate, local climate, geographic factors of climate, Biosferic Reserve Eastern Carpathions, Bukovské vrchy Mts.
Ako citovať:
ISO 690:
Polčák, N. 2000. Možnosti spracovania mezoklímy a miestnej klímy v územiach s chýbajúcou klimatickou databázou na príklade Biosférickej rezervácie Východné Karpaty. In Geografický časopis, vol. 52, no.2, pp. 181-193. ISSN 0016-7193.

APA:
Polčák, N. (2000). Možnosti spracovania mezoklímy a miestnej klímy v územiach s chýbajúcou klimatickou databázou na príklade Biosférickej rezervácie Východné Karpaty. Geografický časopis, 52(2), 181-193. ISSN 0016-7193.