Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Metódy a aplikácie systémového prístupu pri priestorovej diferenciácii klímy

In: Geografický časopis, vol. 52, no. 2
Štefan Soták
Detaily:
Rok, strany: 2000, 167 - 180
Kľúčové slová:
climatope, topoclimatic differentation, interactions of climate and landscape, functional properties of climate
Ako citovať:
ISO 690:
Soták, Š. 2000. Metódy a aplikácie systémového prístupu pri priestorovej diferenciácii klímy. In Geografický časopis, vol. 52, no.2, pp. 167-180. ISSN 0016-7193.

APA:
Soták, Š. (2000). Metódy a aplikácie systémového prístupu pri priestorovej diferenciácii klímy. Geografický časopis, 52(2), 167-180. ISSN 0016-7193.