Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Problematika prekladov bohoslužobných textov v Katolíckej cirkvi byzantského obradu na Slovensku z hudobného hľadiska

In: Musicologica Slovaca , vol. 24, no.
Šimon Marinčák
Detaily:
Rok, strany: 2006, 197 - 213