Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

15. výročie založenia Inštitútu politológie Filozofi ckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

In: Studia Politica Slovaca, vol. 1, no. 2
Irina Mattová
Detaily:
Rok, strany: 2008, 115 - 120
Ako citovať:
ISO 690:
Mattová, I. 2008. 15. výročie založenia Inštitútu politológie Filozofi ckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. In Studia Politica Slovaca, vol. 1, no.2, pp. 115-120. 1337-8163.

APA:
Mattová, I. (2008). 15. výročie založenia Inštitútu politológie Filozofi ckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Studia Politica Slovaca, 1(2), 115-120. 1337-8163.