Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Nóové predstavenie Macukaze a mizanscéna tabuľovej maľby

In: Slovenské divadlo, vol. 59, no. 2
Anna A. Hlaváčová
Detaily:
Rok, strany: 2011, 176 - 183
Typ článku: rozhľad
Ako citovať:
ISO 690:
Hlaváčová, A. 2011. Nóové predstavenie Macukaze a mizanscéna tabuľovej maľby. In Slovenské divadlo, vol. 59, no.2, pp. 176-183. 0037-699X.

APA:
Hlaváčová, A. (2011). Nóové predstavenie Macukaze a mizanscéna tabuľovej maľby. Slovenské divadlo, 59(2), 176-183. 0037-699X.