Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Slovenský film a nadmodernita

In: Slovenské divadlo, vol. 59, no. 2
Jana Dudková
Detaily:
Rok, strany: 2011, 84 - 101
Typ článku: štúdia
Ako citovať:
ISO 690:
Dudková, J. 2011. Slovenský film a nadmodernita. In Slovenské divadlo, vol. 59, no.2, pp. 84-101. 0037-699X.

APA:
Dudková, J. (2011). Slovenský film a nadmodernita. Slovenské divadlo, 59(2), 84-101. 0037-699X.