Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Operná tvorba Jána Cikkera a jej spoločenské pozadie

In: Slovenské divadlo, vol. 59, no. 2
Miloslav Blahynka
Detaily:
Rok, strany: 2011, 77 - 83
Typ článku: štúdia
Ako citovať:
ISO 690:
Blahynka, M. 2011. Operná tvorba Jána Cikkera a jej spoločenské pozadie. In Slovenské divadlo, vol. 59, no.2, pp. 77-83. 0037-699X.

APA:
Blahynka, M. (2011). Operná tvorba Jána Cikkera a jej spoločenské pozadie. Slovenské divadlo, 59(2), 77-83. 0037-699X.