Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Dana Lešková – Dávid Dziak, ed.: Hodnoty literatúry pre deti a mládež v premenách času

In: Slovenská literatúra, vol. 70, no. 4
Katarína Labudová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2023, 466 - 468
Jazyk: slo
Typ článku: II. Recenzie / Reviews
Ako citovať:
ISO 690:
Labudová, K. 2023. Dana Lešková – Dávid Dziak, ed.: Hodnoty literatúry pre deti a mládež v premenách času. In Slovenská literatúra, vol. 70, no.4, pp. 466-468. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.4.10

APA:
Labudová, K. (2023). Dana Lešková – Dávid Dziak, ed.: Hodnoty literatúry pre deti a mládež v premenách času. Slovenská literatúra, 70(4), 466-468. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.4.10
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav slovenskej literatúry SAV / Institute of Slovak Literature SAS
Publikované: 7. 7. 2023