Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Marta Součková: P/r/ózy po roku 2000

In: Slovenská literatúra, vol. 70, no. 4
Mária Stanková Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2023, 462 - 465
Jazyk: slo
Typ článku: II. Recenzie / Reviews
Ako citovať:
ISO 690:
Stanková, M. 2023. Marta Součková: P/r/ózy po roku 2000. In Slovenská literatúra, vol. 70, no.4, pp. 462-465. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.4.9

APA:
Stanková, M. (2023). Marta Součková: P/r/ózy po roku 2000. Slovenská literatúra, 70(4), 462-465. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.4.9
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav slovenskej literatúry SAV / Institute of Slovak Literature SAS
Publikované: 7. 7. 2023