Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Tibor Žilka – Anna Zelenková – Krisztián Benyovszky: Stereotypes and Myths. Intertextuality in Central European Imagological Reflection

In: Slovenská literatúra, vol. 70, no. 4
Agnieszka Janiec-Nyitrai Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2023, 458 - 461
Jazyk: slo
Typ článku: II. Recenzie / Reviews
Ako citovať:
ISO 690:
Janiec-Nyitrai , A. 2023. Tibor Žilka – Anna Zelenková – Krisztián Benyovszky: Stereotypes and Myths. Intertextuality in Central European Imagological Reflection. In Slovenská literatúra, vol. 70, no.4, pp. 458-461. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.4.8

APA:
Janiec-Nyitrai , A. (2023). Tibor Žilka – Anna Zelenková – Krisztián Benyovszky: Stereotypes and Myths. Intertextuality in Central European Imagological Reflection. Slovenská literatúra, 70(4), 458-461. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.4.8
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav slovenskej literatúry SAV / Institute of Slovak Literature SAS
Publikované: 7. 7. 2023