Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Umelec v dobe, doba v umelcovi

In: Slovenské divadlo, vol. 71, no. 1
Jaroslav Daubrava
Detaily:
Rok, strany: 2023, 109 - 111
Jazyk: slo
Typ článku: kritika
Ako citovať:
ISO 690:
Daubrava, J. 2023. Umelec v dobe, doba v umelcovi. In Slovenské divadlo, vol. 71, no.1, pp. 109-111. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.31577/sd-2023-0008

APA:
Daubrava, J. (2023). Umelec v dobe, doba v umelcovi. Slovenské divadlo, 71(1), 109-111. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.31577/sd-2023-0008
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV
Publikované: 31. 3. 2023
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.