Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Pokus o ucelený obraz dejín slovenského divadla

In: Slovenské divadlo, vol. 71, no. 1
Dagmar Podmaková
Detaily:
Rok, strany: 2023, 95 - 108
Jazyk: slo
Typ článku: kritika
Ako citovať:
ISO 690:
Podmaková, D. 2023. Pokus o ucelený obraz dejín slovenského divadla. In Slovenské divadlo, vol. 71, no.1, pp. 95-108. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.31577/sd-2023-0007

APA:
Podmaková, D. (2023). Pokus o ucelený obraz dejín slovenského divadla. Slovenské divadlo, 71(1), 95-108. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.31577/sd-2023-0007
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV
Publikované: 31. 3. 2023
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.