Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Festival Boska Komedia: spoločensko-politické a estetické aspekty poľského divadla

In: Slovenské divadlo, vol. 71, no. 1
Diana Laciaková
Detaily:
Rok, strany: 2023, 80 - 94
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
Medzinárodný divadelný festival Boska Komedia, tabu, divácka recepcia, (re)politizácia divadla, estetika divadla
Typ článku: štúdia
O článku:
Text reflektuje 15. ročník Medzinárodného divadelného festivalu Boska Komedia v Krakove, ktorý je prehliadkou najprogresívnejších a najdiskutovanejších poľských inscenácií sezóny. Autorka sa sústreďuje na spoločensko-politický kontext divadelnej tvorby, ktorý je úzko spätý nielen s inscenáciami, ale aj so samotným festivalom. Stručne predstavuje dôležité momenty spoločensky angažovaných aktivít predchádzajúcich ročníkov, v období po parlamentných voľbách 2015. Dramaturgia ostatného ročníka festivalu vrstvila tabuizované témy, výber tematických okruhov odrážal problematickú spoločensko-politickú situáciu. Príspevok obsahuje kritické reflexie vybraných inscenácií a sleduje témy spojené s festivalovými inscenáciami ako reprezentantmi poľského divadla: tabu, spoločenská zodpovednosť, divadlo ako desakralizovaný rituál, (re)politizácia divadla, konfigurácie minulého a súčasného, ontológia pravdy a subjektu a estetické aspekty divadelného diela.
Ako citovať:
ISO 690:
Laciaková, D. 2023. Festival Boska Komedia: spoločensko-politické a estetické aspekty poľského divadla. In Slovenské divadlo, vol. 71, no.1, pp. 80-94. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.31577/sd-2023-0006

APA:
Laciaková, D. (2023). Festival Boska Komedia: spoločensko-politické a estetické aspekty poľského divadla. Slovenské divadlo, 71(1), 80-94. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.31577/sd-2023-0006
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV
Publikované: 31. 3. 2023
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.