Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Studie prvotního dopadu pandemie Covid-19 na divadla v České republice

In: Slovenské divadlo, vol. 71, no. 1
Jakub Grosman
Detaily:
Rok, strany: 2023, 64 - 79
Jazyk: cze
Kľúčové slová:
Covid-19, odolnost, divadlo, financování, neziskové organizace
Typ článku: štúdia
O článku:
Pandemie Covid-19 měla výrazný dopad na scénické umění, zejména na oblast divadel, u kterých výrazně testovala odolnost vůči potenciálním krizím. Realizovaný výzkum analyzoval prvotní dopad a reakci 146 zúčastněných divadelních organizací v České republice. Studie si klade za cíl porovnat odlišnou míru dopadu a pomocí korelační analýzy proskoumat vztah ekonomických, lidských a uměleckých indikátorů před krizí a během ní k různým segmentům divadelních organizací. Výzkum potvrdil, že veřejně zřizovaná divadla byla vůči prvním dopadům pandemie odolnější a byla na možné ekonomické výkyvy připravena lépe než tzv. nezávislá divadla, která byla zasažena více.
Ako citovať:
ISO 690:
Grosman, J. 2023. Studie prvotního dopadu pandemie Covid-19 na divadla v České republice. In Slovenské divadlo, vol. 71, no.1, pp. 64-79. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.31577/sd-2023-0005

APA:
Grosman, J. (2023). Studie prvotního dopadu pandemie Covid-19 na divadla v České republice. Slovenské divadlo, 71(1), 64-79. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.31577/sd-2023-0005
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV
Publikované: 31. 3. 2023
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.