Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Predposledná večera: Analýza inscenácie

In: Slovenské divadlo, vol. 71, no. 1
Miloš Mistrík
Detaily:
Rok, strany: 2023, 42 - 63
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
Blaho Uhlár, Miloš Karásek, dekompozícia, Divadlo pre deti a mládež, Divadlo Stoka, experimentálne divadlo
Typ článku: štúdia
O článku:
Štúdia sa zaoberá jednou z najvýznamnejších inscenácií Blahoslava Uhlára, ktorú v spolupráci so scénografom Milošom Karáskom a hercami trnavského Divadla pre deti a mládež uviedli 30. júna 1989. Išlo o prelomové dielo, ktoré bolo vyvrcholením niekoľkoročnej experimentálnej praxe Uhlára a ktoré predznačilo jeho poetiku v avantgardnom divadle Stoka, založenom v roku 1991. V Predposlednej večeri Uhlár a Karásek naplno uplatnili svoju poetiku dekompozície. Významné bolo posolstvo inscenácie k dobovej situácii tesne pred tzv. nežnou revolúciou 17. novembra 1989, ktorým sa nastavilo kritické zrkadlo úpadku končiaceho totalitného režimu v komunistickom Československu, aj ľuďom, ktorí na jeho existencii participovali, a to buď ako oportunisti, alebo ako reprezentanti jeho moci.
Ako citovať:
ISO 690:
Mistrík, M. 2023. Predposledná večera: Analýza inscenácie. In Slovenské divadlo, vol. 71, no.1, pp. 42-63. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.31577/sd-2023-0004

APA:
Mistrík, M. (2023). Predposledná večera: Analýza inscenácie. Slovenské divadlo, 71(1), 42-63. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.31577/sd-2023-0004
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV
Publikované: 31. 3. 2023
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.