Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Umelé a umelecké v post-antropocentrickej trilógii Viery Čákanyovej

In: Slovenské divadlo, vol. 71, no. 1
Jana Dudková
Detaily:
Rok, strany: 2023, 5 - 25
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
slovenský film, hybridný film, klimatická zmena, umelá inteligencia, Viera Čákanyová
Typ článku: štúdia
O článku:
Štúdia sa venuje trom filmom jednej z najtalentovanejších a v európskom kontexte najzaujímavejších súčasných slovenských režisérok a scenáristiek Viery Čákanyovej (1980), ktoré sama tvorkyňa označuje ako súčasti voľnej trilógie. Ide o jej celovečerný profesionálny debut FREM (2019) a dva ďalšie filmy – Biela na bielej (2020) a Poznámky z Eremocénu (2022). Spájajú ich navzájom korelujúce témy s výrazným medzinárodným presahom, v slovenskom filme celkom neobvyklým: téma umelej inteligencie, klimatickej zmeny a ohrozenia ľudskej skúsenosti či priam zániku ľudstva. Cieľom štúdie je analyzovať obrazové a zvukové stratégie Čákanyovej trilógie, a to v kontexte skúmania zmyslu umenia, ľudskej skúsenosti a života, ktoré Čákanyová aj v situácii globálnej klimatickej zmeny vníma ako ohrozené, prípadne prechádzajúce do domény čoraz viac sa osamostatňujúcej umelej inteligencie. Text je štruktúrovaný chronologicky, s použitím dostupných rozhovorov s režisérkou či iných zdrojov, ktoré sa k jej hybridným, ťažko uchopiteľným a zámerne nejednoznačným filmom vyjadrujú. Slúži tak aj ako akýsi návod na pochopenie Čákanyovej tvorby, pričom sa opiera tiež o znalosti jej prechádzajúcej, medzinárodne oceňovanej študentskej, stredometrážnej a televíznej tvorby.
Ako citovať:
ISO 690:
Dudková, J. 2023. Umelé a umelecké v post-antropocentrickej trilógii Viery Čákanyovej. In Slovenské divadlo, vol. 71, no.1, pp. 5-25. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.31577/sd-2023-0002

APA:
Dudková, J. (2023). Umelé a umelecké v post-antropocentrickej trilógii Viery Čákanyovej. Slovenské divadlo, 71(1), 5-25. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.31577/sd-2023-0002
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV
Publikované: 31. 3. 2023
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.