Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

STANKOVÁ, Mária: Literárna kritika v slovenských médiách včera, dnes a...

In: Slovenská literatúra, vol. 70, no. 2
Viliam Nádaskay Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2023, 216 - 219
Jazyk: slo
Typ článku: II. Recenzie / II. Reviews
Ako citovať:
ISO 690:
Nádaskay, V. 2023. STANKOVÁ, Mária: Literárna kritika v slovenských médiách včera, dnes a.... In Slovenská literatúra, vol. 70, no.2, pp. 216-219. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.2.9

APA:
Nádaskay, V. (2023). STANKOVÁ, Mária: Literárna kritika v slovenských médiách včera, dnes a.... Slovenská literatúra, 70(2), 216-219. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.2.9
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav slovenskej literatúry SAV / Institute of Slovak Literature SAS
Publikované: 13. 3. 2023