Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Editorial

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 70, no. 4
Tatiana Zachar Podolinská Číslo ORCID - Juraj Majo Číslo ORCID - Tomáš Kubisa Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2022, 443 - 446
Jazyk: eng
Typ článku: Editorial
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Zachar Podolinská, T., Majo, J., Kubisa, T. 2022. Editorial. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 70, no.4, pp. 443-446. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2022.4.36

APA:
Zachar Podolinská, T., Majo, J., Kubisa, T. (2022). Editorial. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 70(4), 443-446. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2022.4.36
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
Publikované: 31. 12. 2022
Verejná licencia:
CC BY