Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

LUBY, Štefan: Naša národná akadémia

In: Filozofia, vol. 77, no. 10
Tatiana Sedová
Detaily:
Rok, strany: 2022, 815 - 819
Jazyk: slo
Typ článku: knižné recenzie / book reviews
Typ dokumentu: časopis / journal
Ako citovať:
ISO 690:
Sedová, T. 2022. LUBY, Štefan: Naša národná akadémia. In Filozofia, vol. 77, no.10, pp. 815-819. 0046-385X. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.10.6

APA:
Sedová, T. (2022). LUBY, Štefan: Naša národná akadémia. Filozofia, 77(10), 815-819. 0046-385X. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.10.6
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV, v. v. i. / Institute of Philosophy SAS, v.v.i.
Publikované: 13. 12. 2022
Verejná licencia:
Creative Commons License
Toto dielo je licencované pod Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License