Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Racionalita – logika – jazyk

In: Filozofia, vol. 77, no. 10
Matej Drobňák
Detaily:
Rok, strany: 2022, 741 - 741
Jazyk: slo
Typ článku: Na úvod / editorial
Typ dokumentu: časopis / journal
Ako citovať:
ISO 690:
Drobňák, M. 2022. Racionalita – logika – jazyk. In Filozofia, vol. 77, no.10, pp. 741-741. 0046-385X.

APA:
Drobňák, M. (2022). Racionalita – logika – jazyk. Filozofia, 77(10), 741-741. 0046-385X.
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV, v. v. i. / Institute of Philosophy SAS, v.v.i.
Publikované: 13. 12. 2022
Verejná licencia:
Creative Commons License
Toto dielo je licencované pod Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License