Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

COVINGTON-WARD, Yolanda. Gesture and Power: Religion, Nationalism, and Everyday Performance in Congo

In: Asian and African Studies, vol. 31, no. 2
Pavel Miškařík
Detaily:
Rok, strany: 2022, 399 - 401
Jazyk: eng
Typ článku: Book Review
Ako citovať:
ISO 690:
Miškařík, P. 2022. COVINGTON-WARD, Yolanda. Gesture and Power: Religion, Nationalism, and Everyday Performance in Congo. In Asian and African Studies, vol. 31, no.2, pp. 399-401. 1335-1257. DOI: https://doi.org/10.31577/aassav.2022.31.2.09

APA:
Miškařík, P. (2022). COVINGTON-WARD, Yolanda. Gesture and Power: Religion, Nationalism, and Everyday Performance in Congo. Asian and African Studies, 31(2), 399-401. 1335-1257. DOI: https://doi.org/10.31577/aassav.2022.31.2.09
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav orientalistiky
Publikované: 30. 11. 2022
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License