Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

PETRUFOVÁ JOPPOVÁ, Michaela: Od patetiky k etike. Spinozova teória ľudskej slobody

In: Filozofia, vol. 77, no. 9
Peter Gurský Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2022, 727 - 731
Jazyk: slo
Typ článku: knižné recenzie / book reviews
Typ dokumentu: časopis / journal
Ako citovať:
ISO 690:
Gurský, P. 2022. PETRUFOVÁ JOPPOVÁ, Michaela: Od patetiky k etike. Spinozova teória ľudskej slobody. In Filozofia, vol. 77, no.9, pp. 727-731. 0046-385X. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.9.6

APA:
Gurský, P. (2022). PETRUFOVÁ JOPPOVÁ, Michaela: Od patetiky k etike. Spinozova teória ľudskej slobody. Filozofia, 77(9), 727-731. 0046-385X. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.9.6
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV, v. v. i. / Institute of Philosophy SAS, v.v.i.
Publikované: 20. 11. 2022
Verejná licencia:
Creative Commons License
Toto dielo je licencované pod Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License