Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

MÜNZ, Teodor: Ježiš Kristus a apoštol Pavol vo filozofii Barucha Spinozu

In: Filozofia, vol. 77, no. 9
Zlatica Plašienková Číslo ORCID - Michal Bizoň Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2022, 723 - 726
Jazyk: slo
Typ článku: knižné recenzie / book reviews
Typ dokumentu: časopis / journal
Ako citovať:
ISO 690:
Plašienková, Z., Bizoň, M. 2022. MÜNZ, Teodor: Ježiš Kristus a apoštol Pavol vo filozofii Barucha Spinozu. In Filozofia, vol. 77, no.9, pp. 723-726. 0046-385X. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.9.5

APA:
Plašienková, Z., Bizoň, M. (2022). MÜNZ, Teodor: Ježiš Kristus a apoštol Pavol vo filozofii Barucha Spinozu. Filozofia, 77(9), 723-726. 0046-385X. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.9.5
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV, v. v. i. / Institute of Philosophy SAS, v.v.i.
Publikované: 20. 11. 2022
Verejná licencia:
Creative Commons License
Toto dielo je licencované pod Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License