Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

The Dawn of the Early Bronze Age in South-Western Slovakia. A Re-Evaluation of the Social Structure and Chronology of Výčapy-Opatovce

In: Slovenská archeológia, vol. 70, no. 1
Fynn Wilkes Číslo ORCID - Henry Skorna Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2022, 63 - 80
Jazyk: eng
Typ článku: Vedecký príspevok
Ako citovať:
ISO 690:
Wilkes, F., Skorna, H. 2022. The Dawn of the Early Bronze Age in South-Western Slovakia. A Re-Evaluation of the Social Structure and Chronology of Výčapy-Opatovce. In Slovenská archeológia, vol. 70, no.1, pp. 63-80. 1335-0102. DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2022.70.3

APA:
Wilkes, F., Skorna, H. (2022). The Dawn of the Early Bronze Age in South-Western Slovakia. A Re-Evaluation of the Social Structure and Chronology of Výčapy-Opatovce. Slovenská archeológia, 70(1), 63-80. 1335-0102. DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2022.70.3
O vydaní:
Vydavateľ: Archeologický ústav SAV, v. v. i.
Publikované: 30. 6. 2022
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License