Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

About the Monkey and Other(ing) Stories. Adam Wiesner: Monkey on My Back. An Autoethnographic Narrative of a Therapeutic Experience

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 70, no. 3
Kamila Koza Beňová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2022, 437 - 442
Jazyk: eng
Typ článku: Book Review
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Koza Beňová, K. 2022. About the Monkey and Other(ing) Stories. Adam Wiesner: Monkey on My Back. An Autoethnographic Narrative of a Therapeutic Experience. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 70, no.3, pp. 437-442. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2022.3.35

APA:
Koza Beňová, K. (2022). About the Monkey and Other(ing) Stories. Adam Wiesner: Monkey on My Back. An Autoethnographic Narrative of a Therapeutic Experience. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 70(3), 437-442. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2022.3.35
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
Publikované: 30. 9. 2022
Verejná licencia:
CC BY