Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Karl Hepfer: Verschwörungstheorien. Eine philosophische Kritik der Unvernunft [Conspiracy Theories: A Philosophical Criticism of Irrationality]

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 70, no. 3
Gabriela Kiliánová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2022, 434 - 437
Jazyk: eng
Typ článku: Book Review
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Kiliánová, G. 2022. Karl Hepfer: Verschwörungstheorien. Eine philosophische Kritik der Unvernunft [Conspiracy Theories: A Philosophical Criticism of Irrationality]. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 70, no.3, pp. 434-437. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2022.3.34

APA:
Kiliánová, G. (2022). Karl Hepfer: Verschwörungstheorien. Eine philosophische Kritik der Unvernunft [Conspiracy Theories: A Philosophical Criticism of Irrationality]. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 70(3), 434-437. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2022.3.34
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
Publikované: 30. 9. 2022
Verejná licencia:
CC BY