Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Andreas Önnerfors, André Krouwel (Eds.): Europe: Continent of Conspiracies. Conspiracy Theories in and about Europe

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 70, no. 3
Natália Slivková Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2022, 430 - 434
Jazyk: eng
Typ článku: Book Review
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Slivková, N. 2022. Andreas Önnerfors, André Krouwel (Eds.): Europe: Continent of Conspiracies. Conspiracy Theories in and about Europe. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 70, no.3, pp. 430-434. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2022.3.33

APA:
Slivková, N. (2022). Andreas Önnerfors, André Krouwel (Eds.): Europe: Continent of Conspiracies. Conspiracy Theories in and about Europe. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 70(3), 430-434. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2022.3.33
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
Publikované: 30. 9. 2022
Verejná licencia:
CC BY