Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Môžeme si predplatiť službu, ktorá je zadarmo?

In: Kultúra slova, vol. 56, no. 3
Daša Nemcová
Detaily:
Rok, strany: 2022, 181 - 184
Jazyk: slo
Typ článku: Rozličnosti
Ako citovať:
ISO 690:
Nemcová, D. 2022. Môžeme si predplatiť službu, ktorá je zadarmo?. In Kultúra slova, vol. 56, no.3, pp. 181-184. ISSN 0023-5202.

APA:
Nemcová, D. (2022). Môžeme si predplatiť službu, ktorá je zadarmo?. Kultúra slova, 56(3), 181-184. ISSN 0023-5202.
O vydaní:
Publikované: 24. 6. 2022
Verejná licencia: