Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Pomenovania svätojánskej mušky v slovenských nárečiach

In: Kultúra slova, vol. 56, no. 3
Ľubica Dvornická
Detaily:
Rok, strany: 2022, 172 - 180
Jazyk: slo
Typ článku: Zo studnice rodnej reči
Ako citovať:
ISO 690:
Dvornická, Ľ. 2022. Pomenovania svätojánskej mušky v slovenských nárečiach. In Kultúra slova, vol. 56, no.3, pp. 172-180. ISSN 0023-5202.

APA:
Dvornická, Ľ. (2022). Pomenovania svätojánskej mušky v slovenských nárečiach. Kultúra slova, 56(3), 172-180. ISSN 0023-5202.
O vydaní:
Publikované: 24. 6. 2022
Verejná licencia: