Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Nové a revidované slovenské mená dovážaných, zavlečených, pestovaných a ďalších na Slovensku známych cudzokrajných cievnatých rastlín. 3. Druhy rodov začínajúcich sa písmenami D - F

In: Kultúra slova, vol. 56, no. 3
Ján Kliment - Michal Hrabovský - Iveta Vančová
Detaily:
Rok, strany: 2022, 154 - 163
Jazyk: slo
Typ článku: Terminologické súpisy
Ako citovať:
ISO 690:
Kliment, J., Hrabovský, M., Vančová, I. 2022. Nové a revidované slovenské mená dovážaných, zavlečených, pestovaných a ďalších na Slovensku známych cudzokrajných cievnatých rastlín. 3. Druhy rodov začínajúcich sa písmenami D - F. In Kultúra slova, vol. 56, no.3, pp. 154-163. ISSN 0023-5202.

APA:
Kliment, J., Hrabovský, M., Vančová, I. (2022). Nové a revidované slovenské mená dovážaných, zavlečených, pestovaných a ďalších na Slovensku známych cudzokrajných cievnatých rastlín. 3. Druhy rodov začínajúcich sa písmenami D - F. Kultúra slova, 56(3), 154-163. ISSN 0023-5202.
O vydaní:
Publikované: 24. 6. 2022
Verejná licencia: