Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Apelatíva strunga, urva, urvisko a zarva a ich odraz v propriálnej lexike

In: Kultúra slova, vol. 56, no. 3
Anna Ramšáková
Detaily:
Rok, strany: 2022, 143 - 153
Jazyk: slo
Typ článku: Štúdie a články
Ako citovať:
ISO 690:
Ramšáková, A. 2022. Apelatíva strunga, urva, urvisko a zarva a ich odraz v propriálnej lexike. In Kultúra slova, vol. 56, no.3, pp. 143-153. ISSN 0023-5202.

APA:
Ramšáková, A. (2022). Apelatíva strunga, urva, urvisko a zarva a ich odraz v propriálnej lexike. Kultúra slova, 56(3), 143-153. ISSN 0023-5202.
O vydaní:
Publikované: 24. 6. 2022
Verejná licencia: