Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Kuzmíková, Jana: Kognitívna literárna veda. Teória, experimenty, analýzy

In: Slovenská literatúra, vol. 69, no. 4
Milan Kolesík Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2022, 415 - 418
Jazyk: slo
Typ článku: III. Recenzie / III. Reviews
Ako citovať:
ISO 690:
Kolesík, M. 2022. Kuzmíková, Jana: Kognitívna literárna veda. Teória, experimenty, analýzy. In Slovenská literatúra, vol. 69, no.4, pp. 415-418. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2022.69.4.8

APA:
Kolesík, M. (2022). Kuzmíková, Jana: Kognitívna literárna veda. Teória, experimenty, analýzy. Slovenská literatúra, 69(4), 415-418. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2022.69.4.8
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav slovenskej literatúry SAV / Institute of Slovak Literature of the Slovak Academy of Sciences
Publikované: 21. 7. 2022