Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Kurz „Interdisciplinárne štúdium klimaticky neutrálneho mesta“

In: Etnologické rozpravy, vol. 29, no. 1
Eva Thonhauserová
Detaily:
Rok, strany: 2022, 139 - 141
Jazyk: slo
Typ článku: správa / news
Typ dokumentu: správa / news
Ako citovať:
ISO 690:
Thonhauserová, E. 2022. Kurz „Interdisciplinárne štúdium klimaticky neutrálneho mesta“. In Etnologické rozpravy, vol. 29, no.1, pp. 139-141. 2729-9759.

APA:
Thonhauserová, E. (2022). Kurz „Interdisciplinárne štúdium klimaticky neutrálneho mesta“. Etnologické rozpravy, 29(1), 139-141. 2729-9759.
O vydaní:
Vydavateľ: Národopisná spoločnosť Slovenska / Ethnographic Society of Slovakia
Publikované: 19. 7. 2022
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License