Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Študentská vedecká a odborná konferencia 2022: Katedra etnológie a muzeológie a Katedra muzikológie FiF UK

In: Etnologické rozpravy, vol. 29, no. 1
Magdaléna Martišková
Detaily:
Rok, strany: 2022, 135 - 138
Jazyk: slo
Typ článku: správa / news
Typ dokumentu: správa / news
Ako citovať:
ISO 690:
Martišková, M. 2022. Študentská vedecká a odborná konferencia 2022: Katedra etnológie a muzeológie a Katedra muzikológie FiF UK. In Etnologické rozpravy, vol. 29, no.1, pp. 135-138. 2729-9759.

APA:
Martišková, M. (2022). Študentská vedecká a odborná konferencia 2022: Katedra etnológie a muzeológie a Katedra muzikológie FiF UK. Etnologické rozpravy, 29(1), 135-138. 2729-9759.
O vydaní:
Vydavateľ: Národopisná spoločnosť Slovenska / Ethnographic Society of Slovakia
Publikované: 19. 7. 2022
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License