Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Ľubica Ilievová, Erika Juríková, Miloš Lichner a kol. Prvá ošetrovateľská škola v Bratislave v prizme pastoračnej charizmy Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža.

In: Etnologické rozpravy, vol. 29, no. 1
Magdaléna Paríková
Detaily:
Rok, strany: 2022, 132 - 134
Jazyk: slo
Typ článku: recenzia / review
Typ dokumentu: recenzia / review
Ako citovať:
ISO 690:
Paríková, M. 2022. Ľubica Ilievová, Erika Juríková, Miloš Lichner a kol. Prvá ošetrovateľská škola v Bratislave v prizme pastoračnej charizmy Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža.. In Etnologické rozpravy, vol. 29, no.1, pp. 132-134. 2729-9759. DOI: https://doi.org/10.31577/EtnoRozpra. 2022.29.1.12

APA:
Paríková, M. (2022). Ľubica Ilievová, Erika Juríková, Miloš Lichner a kol. Prvá ošetrovateľská škola v Bratislave v prizme pastoračnej charizmy Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža.. Etnologické rozpravy, 29(1), 132-134. 2729-9759. DOI: https://doi.org/10.31577/EtnoRozpra. 2022.29.1.12
O vydaní:
Vydavateľ: Národopisná spoločnosť Slovenska / Ethnographic Society of Slovakia
Publikované: 19. 7. 2022
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License