Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Alexandra Bitušíková. Kultúrne dedičstvo a turizmus v 21. storočí: východiská, trendy a perspektívy

In: Etnologické rozpravy, vol. 29, no. 1
Hedviga Kubišová
Detaily:
Rok, strany: 2022, 128 - 131
Jazyk: slo
Typ článku: recenzia / review
Typ dokumentu: recenzia / review
Ako citovať:
ISO 690:
Kubišová, H. 2022. Alexandra Bitušíková. Kultúrne dedičstvo a turizmus v 21. storočí: východiská, trendy a perspektívy. In Etnologické rozpravy, vol. 29, no.1, pp. 128-131. 2729-9759. DOI: https://doi.org/https://doi. org/10.31577/EtnoRozpra.2022.29.1.11

APA:
Kubišová, H. (2022). Alexandra Bitušíková. Kultúrne dedičstvo a turizmus v 21. storočí: východiská, trendy a perspektívy. Etnologické rozpravy, 29(1), 128-131. 2729-9759. DOI: https://doi.org/https://doi. org/10.31577/EtnoRozpra.2022.29.1.11
O vydaní:
Vydavateľ: Národopisná spoločnosť Slovenska / Ethnographic Society of Slovakia
Publikované: 19. 7. 2022
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License