Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Robert Klugseder: Codices manuscripti & Impressi. Zeitschrift für Buchgeschichte. Supplement 10

In: Musicologica Slovaca , vol. 13, no. 1
Zuzana Badárová
Detaily:
Rok, strany: 2022, 157 - 159
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie / Reviews
Typ dokumentu: Časopis / Journal
O článku:
Robert Klugseder: Codices manuscripti & Impressi: Zeitschrift für Buchgeschichte. Supplement 10. Purkersdorf : Verlag Brüder Hollinek, 2014 [online]. ISSN: 0379-3621. Dostupné na: https://e-book.fwf.ac.at/view/o:599
Ako citovať:
ISO 690:
Badárová, Z. 2022. Robert Klugseder: Codices manuscripti & Impressi. Zeitschrift für Buchgeschichte. Supplement 10. In Musicologica Slovaca , vol. 13, no.1, pp. 157-159. 1338-2594. DOI: https://doi.org/10.31577/musicoslov.2022.1.10

APA:
Badárová, Z. (2022). Robert Klugseder: Codices manuscripti & Impressi. Zeitschrift für Buchgeschichte. Supplement 10. Musicologica Slovaca , 13(1), 157-159. 1338-2594. DOI: https://doi.org/10.31577/musicoslov.2022.1.10
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav hudobnej vedy SAV, v.v.i. / Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences
Publikované: 27. 6. 2022